Nyomtatványok

Mellékletek az ügyvédi bejegyzéshez:

Kérelem az Elnökséghez címezve, melyben a kérelmező kéri egyéni ügyvédi, egyéni ügyvédi irodai, illetve iroda tagként való felvételét /Egyszemélyes ügyvédi iroda esetén Alapító Okiratot kell mellékelni/. Nyilatkozni, hogy megköti a kötelező ügyvédi felelősségbiztosítást a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületével, valamint nyilatkozni az ügyvédi iroda megfelelőségéről.

nyilvántartási lap ügyvéd

Nyilatkozat ügyvédi bejegyzéshez

Ügyvédi iroda előzetes tagfelvételi határozata,
Vagy:
Egyéni ügyvédi tevékenység folytatásához megfelelő lakás, illetve helyiség feletti rendelkezés igazolása /tulajdoni lap /, vagy tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata/, vagy bérleti szerződés, illetve használati szerződés/, valamint az ingatlan kézzel rajzolt alaprajza, s azon bejelölve az iroda és a váróhelyiség.
Diploma és szakvizsga közjegyző által hitelesített másolata
Szakmai önéletrajz
2 db színes fénykép
Erkölcsi bizonyítvány /1 hónapon belüli, speciálisan az Ügyvédi Törvény szerint kiállított/
Az ügyvédi felelősségbiztosítási szerződés másolata / melyet az ügyvédi iratok kiadásakor köt meg az ügyvéd a Kamarában/.

 


 

Mellékletek az ügyvédjelölti bejegyzéshez:

 Nyilatkozat – ügyvédjelölti
nyilvántartási lap ügyvédjelölt
Szakmai önéletrajz 1 példányban
2 db színes fénykép
Egy hónapon belül kelt hatósági erkölcsi bizonyítvány speciálisan az ügyvédi törvénynek megfelelően
Jogi doktori oklevél közjegyző által hitelesített másolata
A korábbi ügyvédjelölti gyakorlatról igazolás
Előzetes munkaszerződés valamely ügyvédi irodával illetve ügyvéddel
Amennyiben az ügyvédjelölt oktatói tevékenységet végez – amit csak második munkaviszony keretében tehet-, csatolja a munkaszerződését.
Bejegyzési kérelem az Elnökségnek címezve

 


 

Mellékletek az alkalmazott ügyvéd bejegyzéséhez:

Kérelem, melyben a kérelmező kéri az alkalmazott ügyvédi névjegyzékbe történő felvételét.
nyilvántartási lap alkalmazott ügyvéd
Nyilatkozat – alkalmazott ügyvéd
Diploma és szakvizsga hitelesített másolata
Szakmai önéletrajz
2 db fénykép
Egy hónapon belül kelt hatósági erkölcsi bizonyítvány, speciálisan az Ügyvédi Törvénynek megfelelően kiállítva
Ügyvéddel, illetőleg ügyvédi irodával létrejött előzetes munkaszerződés egy példánya