Jogszabályok

 

Letölthető Jogszabályok

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara Alapszabálya – 2018 (új)
 Memento szabályzat GYMSUK-20160401-től
Az ügyvédi tevékenységről szóló LXXVIII. törvény (Üttv.) 2019-04-26-tól
 13/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat a kamarai tagdíjról 2018.01.01-től
 12/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat a kamarai hatósági eljárásokról
Az igazságügyi miniszter 16/2017. (XII.7.) IM rendelete az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
6/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról
 5/2017.(XI.20.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól
 7/2017.(XI.20.) MÜK szabályzat az irodagondnokról
 8/2017.(XI.20.) MÜK szabályzat az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről
9/2017.(XI.20.) MÜK szabályzat az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről
10/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat – MÜK 3/1998.(VI.27.) FESZ módosításáról


11/2017.(XI.20.) MÜK Szabályzat az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

 1/2018.(01.29.) MÜK szabályzata az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól
 2/2018.(III.26.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok közp.ny.tartására vonatkozó szabályokról
3/2018. (III.26.) MÜK szabályzat az ideiglenes országos alkalmazott ügyvédi tagozat delegálási szabályairól
 4/2018.(III.26.) MÜK szabályzat az EKJ és a külf.jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az EKJ-ra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról
 5/2018.(III.26.) MÜK szabályzat a közvetítői eljárásról
6/2018. (III.26.) MÜK szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól
7/2018.(III.26.) MÜK szabályzat a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól
 8/2018.(III.26.) MÜK szabályzat a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
9/2018.(V.25.) MÜK szabályzat a kirendelhető ügyvédek jegyzékéről, valamint a kirendelt ügyvédek kijelöléséről
10/2018.(VI.25.) MÜK szabályzat az orsz.kam.jogtan. és orsz. alk.ü. tagozat tagjainak…tisztségviselői delegálásáról
11/2018.(VI.25.) MÜK szabályzat a fegyelmi bizottságokról, valamint az orsz.fegy.főbizt. és fegy.bizt.tisztségvis.létszámról
 12/2018.(VI.25.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatáról
14/2018.(VI.25.) MÜK szabályzat pénzmosás és terrorizmus finansz. megelőzéséről…
15/2018.(XI.26.) MÜK szabályzat a közv.eljárásról szóló 5/2018. MÜK szabályzat mód-ról
 16/2018.(XI.26.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről
 17/2018.(XI.26.) MÜK szabályzat a végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratot központi nyilvántartásáról
18/2018.(XI.26.) MÜK szabályzat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről
20/2018.(XI.26.) MÜK szabályzat a fegyelmi eljárásról