Közvetítői Névjegyzék

Ügyvédi közvetítők névjegyzéke

A közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III.26.) MÜK szabályzat 1.2. pont bekezdése alapján:

„A területi ügyvédi kamara elnöke (továbbiakban: területi kamara) a közvetítői feladatok ellátására az ügyvédi közvetítők névjegyzékébe (továbbiakban: névjegyzék) veszi

a) hivatalból a területi kamara …. elnökségi tagjait”:

 1. dr. Ács István
 2. dr. Czeglédy Attila
 3. dr. Csepregi Tamás
 4. dr. Lascsik Ágoston
 5. dr. Menyhárt Ádám
 6. dr. Mohácsy Lénárd
 7. dr. Nagy Veronika
 8. dr. Nyitrai István
 9. dr. Posta Attila
 10. dr. Rácz Ferenc
 11. dr. Sári Csaba

„b) kérelmére a területi kamara ügyvédi tevékenységét nem szüneteltető és felfüggesztés hatálya alatt nem álló tagját, aki szerepel az igazságügyért felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékben”

 1. dr. Hallerné dr. Nagy Anikó
 2. dr. Hun Eszter
 3. dr. Risinger Dóra