Történet

A Győri Ügyvédi Kamara 1875. február 15-én, délelőtt 9 órakor a városháza nagytermében tartotta alakuló ülését, és egy csapásra a térség egyik legfontosabb közéleti tényezője lett. Az 1874.évi XXXIV. Tc. az ügyvédi kamarák létrehozásáról, a magasabb szintű szervezettséggel lényegesen hozzájárult az ügyvédség igazi “karrá” fejlődéséhez.

Győrött a Királyi Jogakadémia jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a jogászság lényegi tényezőjévé vált a társadalmi elitnek, és szép számban reprezentálta magát a közéleti személyiségek körében is.

A Kamara elődjének tekinthetők, mint szakmai és társadalmi szervezetek az 1870-től indult győri Ügyvéd Egylet és az 1874-től jegyzett Jogász Dalkör (!) amelyek a kor sajtójában széles publicitásnak örvendtek.

A győri kamara, – melynek területe az első nyolcvan évben többször változott, volt idő amikor szinte az egész Észak-Dunántúlra kiterjedt – harcosan képviselte a kar szakmai és egzisztenciális érdekeit, mindaddig, amíg tehette. Autonómiájára, demokratizmusára azonban csak annyiban támaszkodhatott, amennyiben azt a kor viszonyai lehetővé tették. Ez a múlt század közepétől erős korlátok közé “szoríttatott”.

A megyei kamarai dokumentáció sajnos korántsem teljes. Elsősorban a győri kamara iratanyagára támaszkodhat, de ez is csak 1922-től állt a kutatók rendelkezésére, közülük főként a fegyelmi iratok maradtak fenn.

Az 1945 utáni korszak iratanyagai sem teljesek, vannak események, időszakok, amelyek alig dokumentáltak. A sajtóanyaggal éppen fordított a helyzet. A XIX. Század második felében, társadalmi jelentőségének megfelelően szinte naprakészen nyomon követhetők a győri kamarai élet mozzanatai. A XX. Század elején már gyérült az érdeklődés, de jelentősebb eseményeknek még mindig akadt krónikása, kivéve talán az 1918-19-es kamarai eseményeket.

1945 után a sajtó számára az ügyvédség mintha nem is létezett volna. Körülbelül 8-10 évenként bukkant fel egy rövidke írás.

1956 után az “ellenforradalmár ügyvédek” elleni írások, rendszerváltozás után pedig főként ugyanebben a témában a kortársak visszaemlékezései.

Kamaránk az elmúlt félévszázadban dr. Velsz Aladár, dr.Tóth Imre, dr.Nagy Jenő, dr.Fejes József, és dr.Écsi Béla elnökök áldozatos vezetésével működött, illetve működik.

A megyei kamara történetéről az alapítás 125. évfordulójára kiadott kamarai emlékkönyvből szerezhetünk további ismereteket. (A “Győri Ügyvédi Kamara Történet 1875-2000” – kiadta a GyMSMÜK 2000. évben)